เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล  
ครูอัมพร
ถพยาบาลกล่องกระดาษ
เรื่อง ประโยชน์ของเทคโนโลย คอมทรู ป.1

ศิลปะ ป.1

ศิลปะทรูป.1

วิธีการใช้สีชอล์กขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมทรู ป.2

ศิลปะ ป.2

ศิลปะทรูป.2

สอนสีชอล์ค4-4

เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล คอมทรู ป.3

ศิลปะ ป.3

ศิลปะทรูป.3

วาดภาพสีชอล์ค(ต้นไม้)

เรื่อง การเก็บรักษาข้อมูล คอมทรู ป.4

ศิลปะ ป.4

ศิลปะทรูป.4

เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมทรู ป.5

ศิลปะ ป.5

ศิลปะทรูป.5

การวาดภาพด้วยสีไม
TED-Ed Thai
สอนวาดสิ่งของต่างๆ
คอมทรู ป.6

ศิลปะป. 6

ศิลปะทรูป.6

การแลเงาภาพด้วยดินสอ
เทคนิค PowerPoint
สอนวาดรูปคน 3 วัย

ความสมดุลของภาพ

พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง

พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง เส้น

การวาดภาพหุ่นนิ่ง คน
สอนวาดภาพระบายสี 1

วงจรสี วรรณะสี สีกับอารมณ์ความรู้สึก

หลักการใช้สี: วงล้อสี

การรับรู้สีและจิตวิทยากาารใช้ส

 คุณลักษณะของส

 

หนังยางรถขับเคลื่อน

การประดิษฐ์รถพลังยาง

รถพลังยาง2

รถแข่งจากกระป๋องน้ำอัดลม

ทำภาพปะติดตัด

ภาพปะติดป2

ปะติดกระดาษหลายสี

เมืองในจินตนาการ

สาธิตการตัดกระดาษ 2

สอนวาดภาพระบายสี2

ภาพปะติด 6 1

 

สอนวาดภาพระบายสี3

 

การ์ตูน นิทาน ทักษะชีวิต ป 1 - ป 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

การ์ตูน นิทาน ทักษะชีวิต ป 4 - ป 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

วาดรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

ฃั้นประถมศึกษาปีที่
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปะ ทัศนศิลป์
1
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
3
แบบทดสอบ ขุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 สอบ 3.1 สอบ3.2
4
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
5
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
6
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2